navigation

Contact Us

  Address:  Hancang Road No. 6 High-tech Development Zone,XianYang,Shaanxi China    

  Phone: 86-29-33731567
             86-29-33731513
             86-29-33713038    

  Fax:86-29-33713038
        86-29-33731512    

  Mobile:86-13087667135
            86-13992098781
            86-13509107848    

  E-mail: admin@xyhgyl.com
  WebSite: http://en.xyhgyl.com
  Zip code: 712000